GERLACH Camera-Werk Adolf Gerlach Wuppertal  DE

Firmenbeschrieb:

Gegründet durch Adolf Gerlach 1954 in Wuppertal

ab ca. 1957 Camera-Werk GmbH, danach Camera-Werk Nixon

Jdeal Color 35

GERLACH Jdeal Color 35 1956 Gerätenummer: 3562/3

 

Tech.-Det folgen

Bilder auch

 

 

Sammlung engel-art.ch